Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO W GDAŃSKU:

Prezes POZZ dr Zbigniew Grzegorowski urodzony 29.09.1957 roku w Chełmno.

V-ce Prezes POZZ Norbert Serba urodzony 19.12.1973 roku w Gdańsku.

V-ce Prezes POZZ Kazimierz Wanke urodzony 21.01.1957 roku w Żukowie.

Sekretarz POZZ Piotr Mazur urodzony 27.02.1964 roku w Kartuzach.

Członek POZZ Andrzej Wroński urodzony 08.10.1965 roku w Żukowie.

Członek POZZ Józef Alijew urodzony 08.04.1953 roku w Borysław.

Członek POZZ Adam Blok urodzony 08.12.1987 roku w Tczewie.

Członek POZZ Jarosław Dywizjusz urodzony 06.08.1953 roku w Elblągu.